سوئیت باران یزد 09135219400

عضویت از سال 1400/09/18

تأییدیه

  • شماره تلفن
  • کارت شناسایی
  • گواهی سفر
  • ایمیل
  • شبکه های اجتماعی

اجاره سوئیت مبله در یزد / یزد شیک سوئیت استان یزد

مرکز شهر یزد خیابان سیدگلسرخ

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 120m2

اجاره روزانه آپارتمان مبله در یزد / هتل آپارتمان یزد

یزد بلوار دشتی

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 90m2

اجاره روزانه سوئیت در یزد / اجاره روزانه خانه در یزد

یزد بلوار پاسداران

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 80m2

اجاره سوئیت آپارتمان مبله و هتل آپارتمان در یزد

یزد، مرکز شهر، خیابان سید گلسرخ در بافت تاریخی یزد

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 70m2

اجاره سوئیت مبله شیک و هتل آپارتمان در یزد

یزد، مرکز شهر، خیابان سید گلسرخ

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 70m2

اجاره آپارتمان مبله و منزل مبله دربستی در یزد ( رزرو هتل در یزد )

یزد، مرکز شهر، خیابان سید گلسرخ نزدیک به زندان اسکندر

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 90m2

بررسی
بدون اطلاعات بررسی
سوال یا درخواست رزرو دارید ؟