کباب دیگی یا دیگچسبونُگ یزد
.
*استفاده از رب و گوجه فرنگی سلیقه ایست
بعد از به جوش آمدن مایه ی کبابِ دیگی که اینجا تشکیل شده از رب،نمک و فلفل و ادویه و آب گوشت،کباب هایی(تشکیل شده از گوشتِ چرخ کرده،نمک،فلفل،ادویه و پیازِ آب گرفته) که در دست فرم دادیم را به دیواره های دیگ می چسبانیم،بعد از چند دقیقه خودِ کباب ها میفتند درون مایه ،در دیگ را می گذاریم و اجازه می دهیم کباب ها پخته شوند ،من بعد از افتادنِ کباب ها توی مایه به آن گوجه هم اضافه کردم ،اجازه می دهیم غذا جا بیفتد و نوش جان ♥️ امیدوارم دوست داشته باشید